Bonifatiusdagen 2016

Bonifatiusdagen 2016

‘Moedig en Opmerkzaam’ is het thema van de eerste Bonifatiusdagen nieuwe stijl die in Dokkum gaan plaatsvinden. Sinds jaar en dag houdt het katholieke bisdom Groningen-Leeuwarden rond de sterfdag van zijn patroon Bonifatius op zondag een Bonifatiusdag in het Bonifatiuspark met sprekers, een processie en een viering. Al langer speelde de wens er een meer oecumenisch evenement van te maken en het over meerdere dagen te verspreiden. Met de Bonifatiusdagen, die op 10-11-12 juni gehouden worden, is deze wens vervuld.

De Bonifatiusdagen worden op vrijdagavond 10 juni geopend met een oecumenische vesper in de Grote Kerk van Dokkum. Aansluitend is er een theatervoorstelling van Peter Vermaat over de heilige Franciscus in de rooms-katholieke kerk.

Op zaterdagmiddag 11 juni kan er een pelgrimstocht gewandeld worden tussen de dorpskerken van Aalsum en Wetsens v.v., is er een lezing over de Dokkumer verzetsdominee W. Cohen in de Grote Kerk, een expositie met zang over Jezus in de christelijk gereformeerde-kerk en een lezing en publieksactie over de ‘groene’ encycliek Laudato Si van paus Franciscus in de rooms-katholieke kerk van Dokkum.

Na een pelgrimsmaaltijd in de IJsherberg is er een bezinningstocht langs kerkhistorische plaatsen en monumenten naar de Bonifatiuskapel waar ’s avonds het muziektheater The Mass wordt opgevoerd over de geloofsmoed van mensen de eeuwen door, afwisselend  met  Gregoriaanse zang en eigentijdse songs van onder meer Beyoncee, U2, Ramses Shaffy en The Scene.

Op zondag 12 juni is er ’s ochtends de traditionele processie van de Bonifatiuskerk naar de Bonifatiuskapel met de hulpbisschop van Fulda. Na de oecumenische lunch en het op Duitse leest geschoeide früshoppen is er een afsluitende eucharistieviering met als hoofdcelebrant de oud-bisschop van Groningen Leeuwarden mgr. Gerard de Korte. Na afloop van deze vering is er nog gelegenheid de oud-bisschop ten afscheid de hand te drukken.

Het uitgebreide programma vindt u op www.bisdomgl.nl/bonifatiusdagen. De Bonifatiusdagen worden, naast de rooms-katholieke parochie van Dokkum en het bisdom Groningen-Leeuwarden, mede gedragen door de Protestantse gemeente van Dokkum Aalsum en Wetsens, de Remonstrants-Doopsgezinde gemeente en de Christelijk Gereformeerde gemeente van Dokkum.