Bisschop maakt kennis met H. Jacobusparochie

Bisschop maakt kennis met H. Jacobusparochie

Op maandag 11 juli j.l. bezocht de nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden, mgr. Ron van den Hout, onze Jacobus de Meerdere-parochie. Het bezoek vond plaats in een reeks van kennismakingsbezoeken van de bisschop aan de parochies in ons bisdom. Het programma was voorbereid door de parochiebestuursleden Wilfred Manning (Dronryp) en Diane Anema (Harlingen) samen met pastoor Conijn.

's Ochtends werd de bisschop ontvangen door de pastoor en de organisatoren op de pastorie van Dronryp waarna een bezoek werd gebracht aan de katholieke Radbodusschool in het dorp. Voordat de leerlingen kennismaakten met de bisschop (foto) gaf directeur Martha Havinga uitleg over de werkwijze van de school en de rol van de katholieke identiteit daarbij.

Daarna sprak de bisschop een klein uur met het pastoresteam waarna er koers werd gezet naar het parochiecentrum in Franeker waar een heerlijke lunch werd aangeboden die voorbereid was door enkele parochianen. Aan de lunch namen ook verschillende bestuursleden deel. 

Er volgde een kennismaking met de parochie en vrijwilligers in een zogeheten vlog, waarbij de beelden van de kerken die met een drone gemaakt waren veel indruk maakten. In Harlingen werd vervolgens een rondvaart gemaakt door de grachten waarbij de bisschop de gelegenheid nam kennis te maken met vertegenwoordigers van werkgroepen en commissies. Een ontmoeting met de parochiejeugd in het parochiehuis van Harlingen besloot het kennismakingsbezoek.