Bijna 5000 euro voor Vastenproject Geef ze de Vijf

Bijna 5000 euro voor Vastenproject Geef ze de Vijf

In april werd het Vastenprojekt ‘Geef ze de Vijf’ gehouden ten bate van het werk van Willy en Linda Winkels voor arme kinderen op de Filipijnen. Er is een snertactie gehouden en er werd gecollecteerd op Palmzondag, Aswoensdag en bij de Ouderenviering. Ook is er geld ingezameld via de Vastenzakjes.

De totale opbrengst is ruim € 4400,- Dat is een prachtig resultaat waarmee Willy en Linda Winkels veel goed werk kunnen doen op de Filipijnen. Namens de kinderen daar en de Missiegroep hier: Heel hartelijk dank voor uw mooie bijdrage!