Viering Hemelvaartsdag Consecratie op locatie

Beste parochianen, Deze mooie viering kon helaas toch niet worden verzonden via een livestream. Er was onvoldoende dekking van het netwerk. Maar, de viering is wel opgenomen. Zie de onderstaande link! https://youtu.be/HTRyn9b67rY

Livestream 2e zondag van Pasen

In de periode na Pasen wordt ons geloof en ongeloof onder de loep genomen. De verhalen van de verrezen Heer doen de ronde. Er zijn er die direct geloven. Er zijn er ook die het niet kunnen geloven, zoals Thomas. Is zijn ongeloof herkenbaar? Bekijk hier de gemonteerde...

Aanmelden digitale Onderweg

Hierbij de link om u aan te melden voor de digitale Onderweg. Maandelijks automatisch in uw mailbox. We vragen alleen uw voor-, achternaam en mailadres in te vullen. Aanmelden voor de nieuwsbrief

Actie kerkbalans is gestart

Wat is het mooi om samen kerk te zijn!En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen!We hebben uw steun nodig om ook in 2024 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen. Daarom doet onze Heilige Jacobus de Meerdere parochie mee met Actie...

Terugblikken en vooruitkijken……… Quo Vadis?

Pastores en bestuursleden hebben een enerverend jaar achter de rug. Maar evenzeer de parochianen van de verschillende locaties. Wat heeft ons het jaar 2023 gebracht? Wat doen kerksluitingen en beleid rond pastorale krachten met ons? Vanuit de Notitie Gebouwenbeleid...

ADDENDUM QUO VADIS

Geachte lezer, In november 2023 stonden we voor  een cruciale beslissing: het advies tot het sluiten van drie van onze vijf geliefde kerken. We moeten de (pijnlijke) realiteit onder ogen zien. Financiële Realiteit De kosten voor het onderhouden van onze kerken...

Heilige Jacobus de Meerdere Parochie Noordwest Friesland naar 2030

Hoe zien wij de parochie in 2030? In de periode na 2030 zien wij in de Heilige Jacobus de Meerdere Parochie op de locaties kleinere gemeenschappen, die met ondersteuning van een klein pastoresteam en toerusting vanuit de grotere regio elkaar blijven ontmoeten en...

Begroting 2024

Geachte lezer, Hierbij een toelichting op de begrotingcijfers 2024. De begroting 2024 kent een tekort van € 120.831,-- op een totaaltelling van € 405.031,--. Het parochiebestuur heeft als doel te werken aan een weer financieel gezonde parochie. In meerdere gesprekken...

Parochiële Jacobus draagspeld

Na overleg met onze pastores, onze vicaris en locatie-voorzitters heeft het parochiebestuur besloten tot een eigen parochiële onderscheiding. De ‘Jacobus draagspeld’ voor vrijwilligers met een aantoonbaar lange inzet of bijzondere inzet voor onze parochie. Bij het...