Terugblikken en vooruitkijken……… Quo Vadis?

Pastores en bestuursleden hebben een enerverend jaar achter de rug. Maar evenzeer de parochianen van de verschillende locaties. Wat heeft ons het jaar 2023 gebracht? Wat doen kerksluitingen en beleid rond pastorale krachten met ons? Vanuit de Notitie Gebouwenbeleid...

Heilige Jacobus de Meerdere Parochie Noordwest Friesland naar 2030

Hoe zien wij de parochie in 2030? In de periode na 2030 zien wij in de Heilige Jacobus de Meerdere Parochie op de locaties kleinere gemeenschappen, die met ondersteuning van een klein pastoresteam en toerusting vanuit de grotere regio elkaar blijven ontmoeten en...

Begroting 2024

Geachte lezer, Hierbij een toelichting op de begrotingcijfers 2024. De begroting 2024 kent een tekort van € 120.831,-- op een totaaltelling van € 405.031,--. Het parochiebestuur heeft als doel te werken aan een weer financieel gezonde parochie. In meerdere gesprekken...