Adopteer een orgelpijp in Franeker

Adopteer een orgelpijp in Franeker

In december 2016 heeft organist/dirigent Siegfried Derks een presentatie gehouden over ons Adema kerkorgel i.v.m. de actie  ADOPTEER EEN ORGELPIJP. In deze presentatie werd verteld hoe het orgel werkt, hoe het wordt bespeeld, hoe het wordt onderhouden en wat er momenteel niet goed aan is.

Hierbij een beschrijving van ons Adema kerkorgel. Het betreft hier een van oorsprong zeer degelijk mechanisch werk ( mechanische tractuur ) van de Amsterdamse orgelbouwer Adema. Volgens inlichtingen van drs. V.H.M. Timmer te Leek die zeer veel studie gemaakt heeft van o.a. de orgelmakers familie Adema en haar werken, zou ons orgel in 1888 zijn gebouwd, met een deel pijpwerk uit een vorig orgel op het hoofdwerk, en zou de bovenwerklade eveneens uit een vorig orgel afkomstig zijn.

In 1895 zouden nog registers ( groep orgelpijpen ) zijn bijgeplaatst, het orgel heeft  twee manualen ( handklavieren) met aangehangen pedaal ( voetklavier) en totaal 17 registers.Het instrument heeft volgens kenners, mede dankzij de knappe akoestiek in onze kerk een goede klank. De omkasting van het orgel is sober, en of het orgel ooit in de oude kerk een ander front heeft gehad is onbekend.

Wel is duidelijk dat er in de loop van de jaren, vermoedelijk ook bij de overplaatsing van de oude naar de nieuwe kerk (1962) danig aan gewerkt en veranderd is, zowel wat de omkasting betreft, als de dispositie ( geheel van de registers van een orgel). Het orgel is in 1995 gerestaureerd en verplaatst van “koorzolder” naar priesterkoor en is thans toe aan groot onderhoud.

Om in de toekomst verzekerd te zijn van orgelmuziek ter ondersteuning van onze erediensten, heeft het parochiebestuur actie ondernomen, met als doel een goed bespeelbaar Adema orgel, en vervolgens offertes aangevraagd. Naar nu bekend gaat het groot onderhoud van het Adema orgel ca. 10.000,-- euro kosten en de  Fa. Adema Orgelbouw uit Hillegom gaat de werkzaamheden uitvoeren. Een groot deel van de kosten is reeds toegezegd door. het aanschrijven van stichtingen en fondsen.

Voor het resterende deel vragen wij de hulp van onze parochianen middels de actie ADOPTEER EEN ORGELPIJP.

De parochianen van locatie Franeker zullen d.m.v. een flyer opgeroepen worden  1 orgelpijp maar liever nog meer ( een akkoord ! ) te adopteren.

Ons orgel telt 966 pijpen , deze zijn onderverdeeld in verschillen maten.

Wij bieden ze als volgt voor adoptie aan :

         Grote pijpen voor              30,-- Euro per stuk

         Middelgrote pijpen voor  20,-- Euro per stuk

         Kleine pijpen voor             10,-- Euro per stuk

Het staat uiteraard vrij om meerdere pijpen te adopteren, hoe groter het aantal des te prachtiger zal het akkoord klinken !!!!

Wat krijgen de mensen die adopteren :

+ De mensen die adopteren worden vereeuwigd in een document dat bij het orgel zal worden opgehangen.

+ Eeuwige roem omdat door uw bijdrage het orgel in Franeker ook in de toekomst bespeeld kan blijven worden.

Tevens vragen wij U ook Uw familie en kennissenkring warm te maken voor deze aktie.

Laten we bewijzen dat we betrokken zijn en tot veel in staat.

De flyers worden in Franeker in januari huis aan huis verspreid bij de ontvangers van “Onderweg”.

Nadat U de flyer heeft ingevuld en een bedrag voor adoptie heeft overgemaakt op rekeningnr. NL47INGB0000822898  t.n.v. RK Parochiebestuur Franeker kunt U de flyer deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum ( naast ingang op kerkplein ) of in de bus/doos in de hal van de kerk.

U kunt de informatie ook mailen naar de organist  : saderks@hotmail.com

Wij hopen op een grote respons!

Het actiecomité

Siegfried  Derks

Peter van der Meer

Sientje Ypma Boekema

Willy van Balen