Aanvangstijden vieringen Kerst 2016

Aanvangstijden vieringen Kerst 2016

U bent allemaal hartelijk welkom tijdens een van de vieringen met Kerstmis in de H. Jacobusparochie in Noordwest Friesland.

Zaterdag 24 december Kerstavond
19.30 uur Franeker Kerstnachtmis met pastoor Conijn en koor Cecilia
19.30 uur Harlingen Kerstavondviering met pastor Draisma en het kerkkoor Gregorius Magnus
19.30 uur Sint Annaparochie Kerstavondviering met diaken Vermaat en koor Jubilate
20.00 uur Terschelling (Midsland) Kerstnachtmis met pastoor Van Bronkhorst en muziekvereniging Schylge
22.00 uur Dronryp Kerstnachtmis met pastoor Conijn en het kerkkoor

Zondag 25 december Eerste Kerstdag
10.30 uur Dronryp Kerst Gezinsviering met pastor Draisma en koor Amazing
11.00 uur Harlingen Kerst Hoogmis met pastoor Conijn en koor Orpheon 
15.00 uur Franeker Kindje Wiegen met pastor Draisma

Maandag 26 december Tweede Kerstdag 
12.15 uur Hoogmis in het Pools met pastor Okonek
13.30-16.30 uur Dronryp Kerk bezichtigen kerststal
16.00 uur Harlingen Zingen bij de kribbe met pastor Draisma