9610 Euro voor Orgelpijpactie Dronryp

9610 Euro voor Orgelpijpactie Dronryp

Zoals we eerder hebben beloofd komt hier de uiteindelijk opbrengst van onze orgelpijpactie. bijeengebracht door giften, verkoop CD’s en de opbrengst van de adoptieactie.

Wij waren als commissie ambitieus en hadden hoog ingezet. € 10.000 was ons streven met in het achterhoofd de gedachte dat eenderde daarvan ook al een prachtig resultaat zou zijn. De huidige teller staat op € 9610,40. Hierbij zit een royale bijdrage van de Gemeente Menameradiel van € 5000,-. Wij zijn er stil van. Het orgel niet want dat speelt weer met prachtige klanken. Het eindbedrag heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen! Hartelijk dank voor deze gulle gaven.

Door een onduidelijke communicatie hadden een aantal donateurs een persoonlijke uitnodiging verwacht voor het concert, terwijl de commissie in de veronderstelling was dat de aankondiging in de Onderweg als uitnodiging had gediend. Onze welgemeende excuses.

Inmiddels zullen de meeste oorkondes uitgedeeld zijn. Een namenlijst met donateurs hangt bij het orgel en die van de plaatselijke middenstand in de hal van de kerk. We hebben beloofd dat de donateurs in de gelegenheid zouden worden gesteld als dank een koorverzoeknummer aan te vragen. Dergelijke verzoeken voorzien van titel van het muziekstuk en datum van uitvoering zijn van harte welkom zowel via mailadres mulder.dronrijp@upcmail.nl als ook in de brievenbus van It Heech 7. Invulbriefjes met een lijst van koorwerken liggen in het portaal van de kerk. Houdt u hierbij wel rekening met de data waarop het koor zingt. Daarnaast kan door omstandigheden het koor op een verzoekdatum zo uitgedund zijn dat het stuk niet gezongen kan worden. Dan zal vast een nieuwe kans worden geboden.

Nogmaals: waar zouden we als kerk zijn zonder u. Heel hartelijk dank!!!!

De inmiddels ontbonden orgelcommissie Hans Dijkstra, Martin Haarman, Henk Krol, Annemieke Middelkamp en Peter Mulder