10 september Iconen en zang in Parochiecentrum Franeker

10 september Iconen en zang in Parochiecentrum Franeker

In het kader van de landelijke Open Monumentendag worden op zaterdag 10 september in verschillende plaatsen activiteiten ontplooid onder het landelijke motto: "Iconen" Ook de plaatselijke commissie Franeker ontwikkelt activiteiten op genoemde datum onder hetzelfde motto.

Iconen in de oorspronkelijke betekenis zijn meestal houten beschilderde paneeltjes met afbeeldingen van Christus of een heilige. Deze iconen worden veel gebruikt in de eredienst in Russisch- of Grieks-orthodoxe kerken maar zijn in West-Europa ook een geliefd en kostbaar verzamelobject geworden

Een verzamelaar van originele iconen en woonachtig in Peins zal zijn collectie tentoonstellen in het Parochiecentrum naast de Rooms-katholieke kerk van Franeker terwijl het Fries Byzantijns Koor uit Drachten enkele keren liederen ten gehore zal brengen afkomstig uit Oosterse-orthodoxe kerken.

Iedereen die ge√Źnteresseerd is in deze activiteiten is van harte welkom op zaterdagmiddag 10 september. Toegang gratis.