Op  1 mei 1969 ben ik geboren in Duiven in een warm gezin als jongste van twee dochters. Mijn vader had een raadgevend ingenieursbureau en mijn moeder was thuis en deed veel vrijwilligerswerk. Van jongs af aan ben ik door mijn ouders betrokken bij de activiteiten van de St. Remigiusparochie waar mijn ouders zeer actief waren. Als jongere heb ik op verschillende koren gezeten en raakte ik betrokken bij de voorbereiding van de liturgie. Daar liggen dan ook de wortels van mijn interesse in geloof en parochieel werk en mijn latere theologiestudie.

Na de lagere school heb ik eerst de HAVO en daarna het VWO gedaan met vooral exacte vakken. Vervolgens ben ik theologie gaan studeren aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar ook veel aandacht voor oecumene was. In mijn studietijd heb ik veel (bestuurlijke) nevenactiviteiten verricht. Tijdens deze periode heb ik mijn partner Jan ontmoet, die ook theologie studeerde. In 1997 zijn wij getrouwd.

Vanwege de collegiale werksfeer en de wat kleinere parochies met veel actieve parochianen hebben wij besloten onze pastorale toekomst in het Groningse bisdom te zoeken. Mijn eerste aanstelling was in de toen samenwerkende parochies Wolvega, Steggerda en Frederiksoord. Wij zijn gaan wonen in Wolvega. Na negen jaar met plezier in deze parochies te hebben gewerkt, ben ik door de bisschop benoemd in de toen samenwerkende parochies Meppel, Beilen en Hoogeveen, nu de parochie Heilige Drie-eenheid. Daar heb ik tien jaar gewerkt en het fusieproces mede begeleid. Ondertussen had ik een post-doctorale opleiding Kerkopbouw (begeleiding van veranderingsprocessen) gedaan, een specialisatie waar ik in deze tijd vol ontwikkelingen veel plezier van heb.

In 2018 heeft de bisschop aan Jan en mij gevraagd of wij in het noorden van Friesland wilden gaan werken, Jan in de Pax Christi parochie en ik in de H. Jacobus de Meerdere parochie. Daarvoor zijn wij naar Dronryp verhuisd, waar we met plezier wonen.

In mijn werk geniet ik ervan om in het brede vlak van het pastoraat actief te zijn en daarbinnen allerlei mensen te ontmoeten, te begeleiden, te ondersteunen en op verschillende momenten in hun leven nabij te zijn. Ik vind het erg leuk om daarbij mensen met elkaar in contact brengen en groepen met elkaar te verbinden. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik daarin de afgelopen jaren van mensen heb mogen ontvangen. Ik ben geen pastor van de kant en klare antwoorden en ik vind het bijzonder om juist met de mensen die aarzelen, zoeken en vragen in gesprek te gaan.

Ik ben iemand met een brede belangstelling, ik lees graag, maar kom daar veel te weinig aan toe. In een grijs verleden ben ik EHBO-er geweest en ben ik jarenlang actief geweest als lid van de LOTUS (Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers). In die setting heb ik meegewerkt aan allerlei kleine en grote rampenoefeningen en EHBO-opleidingen. In mijn vrije tijd tuinier ik graag en koken is een grote hobby. Ik wandel met veel plezier in de natuur en maak in de vakantie graag, samen met Jan, dagwandelingen in het hooggebergte.