Beste parochianen,

Ik wens u mede namens het parochiebestuur alle geluk en gezondheid toe voor 2022. Ook dit jaar zullen ondergetekende en onze secretaris Sjoerd Hiemstra u maandelijks informeren over de bestuurlijke zaken in onze parochie. Vorig jaar hebben we een mooie start gemaakt en dit jaar gaan we voortvarend verder om onze parochie zo goed mogelijk te (be-) sturen in juiste koers naar een goede toekomst. Dat kan alleen slagen als we er samen voor staan en gaan!

Trouw

Uit een onderzoek van de krant Trouw bleek dat de Nederlandse Rooms Katholieke bisdommen steeds meer moeite hebben hun begroting sluitend te krijgen. Dat geldt voor 8 op de 10 parochies. In de afgelopen maanden heb ik u gemeld, dat ook wij tot die parochies horen die al een aantal jaren met grote tekorten werkt op de exploitatie. Het roer zal om moeten. We zijn op zoek naar de juiste oplossing. Dat vraagt om alle zorgvuldigheid en communicatie met alle betrokkenen, ook met u. Samen zijn wij de kerk, samen staan wij voor dit probleem en de toekomstige oplossing. Daarom blijft de deelname aan de actie Kerkbalans van groot belang! Meer informatie uit het dagblad Trouw kunt u vinden op onze nieuwe website www.heiligejacobusparochie.nl

Kerkbalans

“Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het motto van de actie Kerkbalans 2022. De actie start zaterdag 15 januari en loopt tot zaterdag 29 januari. Alle deelnemers uit 2021 krijgen automatisch de uitnodiging thuisbezorgd. Deed u niet mee, maar voelt u er toch iets voor, geeft u om uw kerk? Geef uw naam en adres door via het volgende mailadres: kerkbalans@heiligejacobusparochie.nl

U kunt ook direct een bijdrage overmaken op onze centrale bankrekening Parochie Heilige Jacobus de Meerdere NL 21 RABO 0320 417 255. En een verzoek aan alle parochianen vanaf heden alleen deze bankrekening te gebruiken voor de kerkbalans, giften, misintenties enz. Wij kunnen per locatie bijhouden hoe de kerkbalans verloopt. Iedere gift, hoe klein of groot ook is van belang voor onze jaarlijkse exploitatie en onderhoud van de gebouwen.

Begroting 2022

De begroting voor 2022 is vastgesteld. Het tekort van € 64.920,– in 2020 hebben we nu begroot op   € 44.050,– Een eerste stap naar een gezondere financiële situatie van onze parochie. De begroting kunt u bekijken op onze website bij het kopje ‘Kerkbalans’. Heeft u vragen, stel ze gerust via het mailadres info@heiligejacobusparochie.nl

Vacature penningmeester

Jos Manshande blijft nog 1 jaar penningmeester a.i. En komende maanden gaan we op zoek naar een opvolger, die zich samen met het bestuur vooral met beleidsmatige zaken gaat bezig houden, met de focus op ons bezit en beheer. We hadden een kandidaat, maar die heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.

Overige vacatures

We zijn op zoek naar twee parochianen, die samen administratieve taken willen oppakken ter ondersteuning van onze pastores. Denk daarbij aan het beantwoorden van de telefoon op een vast tijdstip, het beantwoorden van mail en maken van roosters. Eén ochtend of middag zou al geweldig helpen de werkdruk bij ons pastores te verminderen. Dit werk kan vanuit huis worden gedaan. Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een oriënterend gesprek. Mail naar vicevoorzitter@heiligejacobusparochie.nl U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze pastores. Ook bij de diverse locaties kunnen we vrijwilligers gebruiken. Neem contact op met uw locatie-voorzitter.

Website / nieuwsbrief

Hartelijk dank voor de aardige reacties op de nieuwe website. Er is nu veel en ook actuele informatie beschikbaar. De website wordt wekelijks bijgewerkt en is nu bijna af. Zo’n 80 parochianen hebben zich inmiddels via de website aangemeld voor de digitale nieuwsbrief. Zeer aanbevolen, want u ontvangt zo automatisch per mail het laatste nieuws en als eerste de link naar de nieuwste Onderweg. Ook als u heeft gekozen voor een abonnement op de papieren Onderweg, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Tot slot

Ik wens u mede namens het bestuur een jaar vol vreugde, zonneschijn en goede gezondheid. Een jaar waarin vrienden komen en nooit gaan. Een jaar waarin we elkaar weer vaker mogen ontmoeten tijdens onze vieringen en andere parochie activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Clemens van der Zwet

Vice-voorzitter