Out of the box …                          

Het ezeltje…

Op een dag viel het ezeltje van een boer in een diepe put. Het dier schreeuwde uren lang, uit pure angst. Uiteindelijk besloot de boer om de put te dichten: het ezeltje was toch al oud… Het loonde de moeite niet meer, om hem er uit te halen… De boer nodigde de buren uit om hem te helpen met de klus. Meteen realiseerde het ezeltje zich wat er gebeurde en schreeuwde hartverscheurend!  Na een tijdje werd het helemaal stil. Niemand hoorde nog iets. Een hoop scheppen vuil later, keek de boer in de put. Hij was compleet verrast met wat hij zag! Met elke schep vuil, die de rug van het ezeltje raakte, deed deze iets geweldigs: Hij schudde het vuil van zijn rug en deed een stapje omhoog. De buren gingen door met scheppen. Elke keer schudde het ezeltje alles van zich af en deed een stapje omhoog. En opeens stapte hij, tot ieders verbazing, over de rand van de put en wandelde vervolgens vrolijk weg.

(uit: Ieder mens woont in verhalen, René Hornikx)

In onze traditie wordt de ezel gezien als een dom dier. We hebben er allerlei uitspraken over. In bijbelse tijden was er een hoge waardering voor de ezel. De intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel symboliseert zelfs het rijk van God: niet de machtigen die hoog te paard gezeten zijn, maar de zachtmoedigen zullen de aarde beërven.

De ezel in het verhaaltje hierboven maakt van een nood een deugd. Wat tegen hem is, gebruikt hij in zijn voordeel. Je zou kunnen zeggen dat hij -out of the box-, buiten de bestaande kaders denkt.

In deze tijd komen er grote vraagstukken op onze samenleving en onze wereld af. De gasprijzen schieten de lucht in, ons milieu vraagt alle aandacht, corona is nog niet voorbij en de armen worden weer armer, de rijken worden rijker, de vrijheid van meningsuiting staat in veel landen onder druk, en ga zo nog maar even door. Als Christenen worden wij uitgedaagd om over deze vraagstukken mee te praten en daarin iets zichtbaar te maken van het rijk van God.

Jezus leefde ons voor hoe het in deze wereld anders kan. Hij was iemand die bij uitstek ‘out of the box’ dacht. In al zijn denken, spreken en handelen stond het welzijn van kwetsbare mensen centraal. Daarmee week hij vaak af van de heersende wetten en regels. Hij raakte onreine mensen aan, genas mensen op de sabbat en hij at met zondaars. En zij werden er beter van…

Jezus’ manier van denken en doen -out of the box- hebben wij juist in deze tijd nodig. Misschien kan hij ons inspireren om anders om te gaan met de problemen die op ons af komen, om net als het ezeltje van de noden om ons heen een deugd te maken, om problemen tot een uitdaging te maken en door dit alles heen Gods rijk zichtbaar te maken.

pastor Dorenda Gies