Jun
1
Woord- en Communieviering met kerkkoor Dronryp, voorganger pastor Gies
Locatie: Maria Geboortekerk, Dûbelestreek 16
Jun
2
Eucharistieviering met het Franciscuskoor Franeker, celebrant pastor A. de Vries
Locatie: Sint Franciscus kerk, Godsacker 11, 8801 LM Franeker, Nederland
Jun
2
Eucharistieviering met het Orpheon Harlingen, celebrant pastor A. de Vries
Locatie: H. Aartsengel Michaël kerk, Zuiderhaven 75, 8861 CM Harlingen, Nederland
Jun
5
H. Eucharistieviering Dronryp, celebrant pastoor Conijn
Locatie: Maria Geboorte kerk, Dûbelestreek 16, 9035 AJ Dronryp, Nederland
Jun
6
H. Eucharistieviering Franeker, Celebrant pastoor Conijn
Locatie: Sint Franciscus kerk, Godsacker 11, 8801 LM Franeker, Nederland
Jun
6
H. Eucharistieviering Harlingen, Celebrant pastoor Conijn
Locatie: H. Aartsengel Michaël kerk, Zuiderhaven 75, 8861 CM Harlingen, Nederland
Jun
8
H. Eucharistieviering met kerkkoor Dronrijp, Celebrant pastoor Conijn
Locatie: Maria Geboorte kerk, Dûbelestreek 16, 9035 AJ Dronryp, Nederland
Jun
9
Hoogfeest van Pinksteren, H. Eucharistieviering met samenzang Sint Annaparochie, Celebrant pastoor Conijn
Locatie: Verrijzenis kerk, Jan Jansz Costerstraat 1, 9076 EA Sint Annaparochie, Nederland
Jun
9
Oecumenischeviering Franeker (Martinikerk), voorgangers Gies/Houten/Ypma
Locatie: Martinikerk, Breedeplaats 2, 8801 KB Franeker, Nederland
Jun
9
Hoogfeest van Pinksteren, Hoogmis met kerkkoor, celebrant pastoor Conijn
Locatie: H. Aartsengel Michaël kerk, Zuiderhaven 75, 8861 CM Harlingen, Nederland