Nov
18
Eucharistie, pastoor Conijn en pastor Boukema
Locatie: Dronryp, Maria Geboortekerk
Nov
19
Communieviering, pastor Boukema
Locatie: St. Annaparochie, Verrijzeniskerk
Nov
19
Eucharistie, pastoor Conijn
Locatie: Franekerk, St. Franciscuskerk
Nov
19
Eucharistie, pastoor Conijn
Locatie: Harlingen, H. Michaëlkerk
Nov
23
Eucharistie, pastoor Conijn
Locatie: Franeker, St. Franciscuskerk
Nov
23
Eucharistie, pastoor Conijn
Locatie: Harlingen, H. Michaëlkerk
Nov
25
Poolse Mis, pastoor Conijn
Locatie: Dronryp, Maria Geboortekerk
Nov
26
Eucharistie, pastoor Conijn
Locatie: St. Annaparochie, Verrijzeniskerk
Nov
26
Communieviering, parochievoorganger
Locatie: Franekerk, St. Franciscuskerk
Nov
26
Eucharistie, pastoor Conijn
Locatie: Harlingen, H. Michaëlkerk
Nov
30
Eucharistie, pastoor Conijn
Locatie: Franeker, St. Franciscuskerk
Nov
30
Eucharistie, pastoor Conijn
Locatie: Harlingen, H. Michaëlkerk