Begroting 2024

Geachte lezer, Hierbij een toelichting op de begrotingcijfers 2024. De begroting 2024 kent een tekort van € 120.831,– op een totaaltelling van € 405.031,–. Het parochiebestuur heeft als doel te werken aan een weer financieel gezonde parochie. In meerdere...