Nieuws van het kerkbestuur

Beste parochianen, De scholen zijn weer begonnen, voor de meesten van ons zit de vakantie erop en ook voor onze parochie staat er weer een hoop te doen voor de bestuursleden, onze pastores en de vrijwilligers! Er is afgelopen seizoen (2021-2022) veel vergaderd, veel...

Stand van zaken Kerkbalans

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2022 zit er vrijwel op.Aan toezeggingen is over dit lopende jaar voor de gehele H. Jacobusparochiebij de penningmeester binnen gekomen € 133.000,–Aan werkelijke betalingen is hiervan reeds € 94.000,– overgemaakt.Hiervan...