Paaswake viering zaterdag 16 april 22.00 uur Dronrijp

20220416-boekje-paaswakeDownloaden In de oude kerk vond vroeger iedere avond een lichtceremonie plaats.Hierbij droeg een diaken een lamp binnen die plechtig werd ontstoken en er werden dankgebeden uitgesproken bij het licht.Het gewijde licht stond symbool voor...

Goede Vrijdag viering 15 april 19.00 uur Dronrijp

20220415-boekje-kruisvereringDownloaden Op Goede Vrijdag herdenkt de Kerk het lijden en sterven van Jezus Christus. Na de feestelijke intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal met zijn apostelen wordt Jezus na zijn arrestatie de volgende dag voor Pontius Pilatus...

57 ste Pastorale brief

20220409-Pastorale-brief-57-2Downloaden Dag beste mensen, behorend bij de geloofsgemeenschap van Harlingen, Gisteren was de voorzitter van de Europese Commissie Ursula van der Leijden op bezoek in Oekraïne. Ze bezocht onder andere Boetsja waar de Russen zoveel...

Palmpasen viering zondag 10 april Harlingen

20220410-boekje-palmzondagDownloaden Jezus’ naam en faam hadden zich zozeer verspreid dat velen Hem aan de poorten van Jeruzalem stonden op te wachtenom Hem koninklijk te ontvangen.Van alle kanten klonk het: ‘Hosanna. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.’...