Lourdesreis 2022

Afgelopen vrijdag 26-11-2021 was de informatiebijeenkomst voor de reis naar Lourdes in 2022. Met als thema ‘Maria wijst ons de weg.’ Wilt u meer informatie, of wilt u zich opgeven, doet dit dan zo spoedig mogelijk. Er zijn nog maar een paar...

Onderweg digitaal en/of op papier

Geachte lezer van de Onderweg, De jaarlijkse verliezen in de exploitatie van onze parochie nopen ons tot goed nadenken over onze inkomsten en uitgaven. Het drukken van de Onderweg brengt hoge kosten met zich mee: € 13.365,– per jaar. Een deel van deze kosten...