Heilige Jacobus de Meerdere parochie Noordwest Friesland

Ontmoeting en bezieling voor gelovigen onderweg
NieuwsLive Stream

Onze parochie

Meer weten over onze parochie en waar wij voor staan

Nieuws

Bekijk hier het parochieblad, de weekbrieven en alle livestreams

Meedoen

Uw inzet telt

Vieringen

In het weekend worden in alle locatiekerken vieringen gehouden. In het parochieblad elders op deze website staan de overzichten.

Een actueel overzicht van de vieringen op alle locaties is te vinden in ons parochieblad Onderweg. Zie de digitale versie elders op deze website.

Agenda

Bekijk hier onze volledige agenda

Meedoen in de parochie

Uw inzet telt

Pastoraal team

Het pastoraal team van de H. Jacobusparochie bestaat uit:
pastoor Marco Conijn & pastoraal werker Dorenda Gies.

Voor noodgevallen (overlijden, ziekenzalving, ziekenzegen, crisispastoraat) belt u de noodtelefoon van de parochie. De dienstdoende pastor die u dan aan de lijn krijgt, zal zorgen dat er actie ondernomen wordt.

Onze missie & visie

Een levendige geloofsgemeenschap

Wij willen een parochie zijn met levendige geloofsgemeenschappen die gastvrijheid uitstralen en de Blijde Boodschap vieren, leren en uitdragen naar de wereld om zich heen. De parochie wil gastvrouw zijn voor alle mensen die God zoeken, die de Heer, die Jezus willen ontmoeten en zoeken naar zin in hun leven. Zij wil in verbondenheid met het bisdom en de wereldkerk de Blijde Boodschap in woord en daad uitdragen in de samenleving en zo iets van het Rijk van God gestalte geven.

Laatste bericht

Onderweg

Elke maand brengen wij ons parochieblad Onderweg uit.

God . Kennen . Vieren .

De catechese (geloofsoverdracht) is één van de speerpunten van de H. Jacobusparochie. Het streven is op de een catechese aanbod te hebben dat alle fasen van het leven bestrijkt. Op dit moment is er de sacramentencatechese. De sacramentencatechese verzorgt de voorbereiding op het sacrament van de doop, vormsel, eucharistie (eerste communie) en huwelijk en wordt verzorgd door pastoor Conijn.

 

In het weekend worden in alle locatiekerken op de vaste wal vieringen gehouden.  Zie voor de juiste tijden van de vieringen – ook voor Vlieland en Terschelling – de agenda in het parochieblad Onderweg

Meedoen in de parochieContact

Volgende stappen

Manieren om mee te doen in onze parochie

Communie

Bestuur

Kinderen en jongeren

Nieuwsbrieven

Parochieblad Onderweg

Column

Nieuws

De laatste updates

Pastorale nieuwsbrief 51 19-11-2021

Medio september werden er versoepelingen in de kerk afgekondigd. Het voelde
als een bevrijding. Wat heerlijk dat we na lange tijd weer uitbundig samen konden zingen.
Activiteiten werden weer opgepakt en we leken het virus een beetje achter ons te kunnen laten. Maar helaas…….
Click op de kop tekst om de hele brief te lezen!

Onderweg digitaal en/of op papier

De jaarlijkse verliezen in de exploitatie van onze parochie nopen ons tot goed nadenken over onze inkomsten en uitgaven. Het drukken van de Onderweg brengt hoge kosten met zich mee: € 13.365,– per jaar. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de advertentie inkomsten en vrijwillige bijdragen. Echter, dan nog kost het de parochie met 11 edities dit jaar € 8.230,–. Een grote kostenpost in onze parochie exploitatie. De jaarlijkse vrijwillige giften dekken bij lange na niet deze drukkosten. We moeten bezuinigen, daarom hebben we het volgende besloten per 1 januari a.s.: