Heilige Jacobus de Meerdere parochie Noordwest Friesland

Ontmoeting en bezieling voor gelovigen onderweg
NieuwsLive Stream

Onze parochie

Meer weten over onze parochie en waar wij voor staan

Nieuws

Bekijk hier het parochieblad, de weekbrieven en alle livestreams

Meedoen

Uw inzet telt

Vieringen

Een actueel overzicht van de vieringen op alle locaties is te vinden in ons parochieblad Onderweg. Zie de digitale versie elders op deze website.

Agenda

Bekijk hier onze volledige agenda

Meedoen in de parochie

Uw inzet telt

Pastoraal team

Het pastoraal team van de H. Jacobusparochie bestaat uit:
pastoor Marco Conijn & pastoraal werker Dorenda Gies.

Voor noodgevallen (overlijden, ziekenzalving, ziekenzegen, crisispastoraat) belt u de noodtelefoon van de parochie. De dienstdoende pastor die u dan aan de lijn krijgt, zal zorgen dat er actie ondernomen wordt.

Onze missie & visie

Een levendige geloofsgemeenschap

Wij willen een parochie zijn met levendige geloofsgemeenschappen die gastvrijheid uitstralen en de Blijde Boodschap vieren, leren en uitdragen naar de wereld om zich heen. De parochie wil gastvrouw zijn voor alle mensen die God zoeken, die de Heer, die Jezus willen ontmoeten en zoeken naar zin in hun leven. Zij wil in verbondenheid met het bisdom en de wereldkerk de Blijde Boodschap in woord en daad uitdragen in de samenleving en zo iets van het Rijk van God gestalte geven.

Laatste bericht

Onderweg

Elke maand brengen wij ons parochieblad Onderweg uit.

God . Kennen . Vieren .

De catechese (geloofsoverdracht) is één van de speerpunten van de H. Jacobusparochie. Het streven is op de een catechese aanbod te hebben dat alle fasen van het leven bestrijkt. Op dit moment is er de sacramentencatechese. De sacramentencatechese verzorgt de voorbereiding op het sacrament van de doop, vormsel, eucharistie (eerste communie) en huwelijk en wordt verzorgd door pastoor Conijn.

 

In het weekend worden in alle locatiekerken op de vaste wal vieringen gehouden.  Zie voor de juiste tijden van de vieringen – ook voor Vlieland en Terschelling – de agenda in het parochieblad Onderweg

Meedoen in de parochieContact

Volgende stappen

Manieren om mee te doen in onze parochie

Communie

Bestuur

Kinderen en jongeren

Nieuwsbrieven

Parochieblad Onderweg

Column

Nieuws

De laatste updates

Over pastor Dorenda Gies

Op  1 mei 1969 ben ik geboren in Duiven in een warm gezin als jongste van twee dochters. Mijn vader had een raadgevend ingenieursbureau en mijn moeder was thuis en deed veel vrijwilligerswerk. Van jongs af aan ben ik door mijn ouders betrokken bij de activiteiten van de St. Remigiusparochie waar mijn ouders zeer actief waren. Als jongere heb ik op verschillende koren gezeten en raakte ik betrokken bij de voorbereiding van de liturgie. Daar liggen dan ook de wortels van mijn interesse in geloof en parochieel werk en mijn latere theologiestudie.

Happy New Year

Beste parochianen. Ik wens u mede namens het parochiebestuur alle geluk en gezondheid toe voor 2022. Ook dit jaar zullen ondergetekende en onze secretaris Sjoerd Hiemstra u maandelijks informeren over de bestuurlijke zaken in onze parochie. Vorig jaar hebben we een mooie start gemaakt en dit jaar gaan we voortvarend verder om onze parochie zo goed mogelijk te (be-) sturen in juiste koers naar een goede toekomst. Dat kan alleen slagen als we er samen voor staan en gaan!

Clemens van der Zwet,
vice-voorzitter

Pastorale brief 54

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap van Harlingen. Om te beginnen wens ik u en jou van harte een Zalig Nieuwjaar. Het wordt weer een spannend jaar waarin we hopen en bidden, dat we minder beheerst worden door de pandemie en dat we ons leren verhouden tot de nieuwe situatie waarin we terecht zijn gekomen. Het is ook een jaar van nieuwe kansen en mogelijkheden. Mogelijkheden om elkaar warmte en liefde te schenken. Mogelijkheden om elkaar nabij te zijn, waar dat kan … Mogelijkheden om iets zichtbaar te maken van Hem wiens naam wij dragen: Jezus Christus.
Ik wens ons allen toe, dat we die mogelijkheden in 2022 optimaal gebruiken! Bijgaand ontvangt u de vierenvijftigste Pastorale Brief.