Heilige Jacobus de Meerdere parochie Noordwest Friesland

Ontmoeting en bezieling voor gelovigen onderweg
NieuwsLive-stream

Vieringenoverzicht

Bekijk hier onze volledige agenda

Onze parochie

Meer weten over onze parochie en waar wij voor staan

Nieuws voor Onderweg

Bekijk hier het parochieblad, de weekbrieven en alle livestreams

Meedoen

Uw inzet telt

Agenda

Bekijk hier onze volledige agenda

Meedoen in de parochie

Uw inzet telt

Pastoraal team

Het pastoraal team van de H. Jacobusparochie bestaat uit:
pastoor Marco Conijn. Er is een vacature van wtf 0,5 voor een pastoraal werker.

Voor noodgevallen (overlijden, ziekenzalving, ziekenzegen, crisispastoraat) belt u de noodtelefoon van de parochie. De dienstdoende pastor die u dan aan de lijn krijgt, zal zorgen dat er actie ondernomen wordt.

Onze missie & visie

Een levendige geloofsgemeenschap

Wij willen een parochie zijn met levendige geloofsgemeenschappen die gastvrijheid uitstralen en de Blijde Boodschap vieren, leren en uitdragen naar de wereld om zich heen. De parochie wil gastvrouw zijn voor alle mensen die God zoeken, die de Heer, die Jezus willen ontmoeten en zoeken naar zin in hun leven. Zij wil in verbondenheid met het bisdom en de wereldkerk de Blijde Boodschap in woord en daad uitdragen in de samenleving en zo iets van het Rijk van God gestalte geven.

Laatste bericht

Onderweg

Elke maand brengen wij ons parochieblad Onderweg uit.

God . Kennen . Vieren .

De catechese (geloofsoverdracht) is één van de speerpunten van de H. Jacobusparochie. Het streven is op de een catechese aanbod te hebben dat alle fasen van het leven bestrijkt. Op dit moment is er de sacramentencatechese. De sacramentencatechese verzorgt de voorbereiding op het sacrament van de doop, vormsel, eucharistie (eerste communie) en huwelijk en wordt verzorgd door pastoor Conijn.

 

In het weekend worden in alle locatiekerken op de vaste wal vieringen gehouden.  Zie voor de juiste tijden van de vieringen – ook voor Vlieland en Terschelling – de agenda in het parochieblad Onderweg

Meedoen in de parochieContact

Volgende stappen

Manieren om mee te doen in onze parochie

Communie

Bestuur

Kinderen en jongeren

Nieuws

Parochieblad Onderweg

Column

Nieuws

De laatste updates

Welkom bij United in Faith

Welkom bij United in Faith

Wij zijn de jongerengroep van de Heilige Jacobus parochie. Het gehele jaar door organiseren wij activiteiten en momenten om elkaar te ontmoeten. De jaarplanning voor 2024 is hier te vinden.

Locatiebijeenkomst Terschelling

Maadag 1 juli jl. ging een delegatie van het bestuur met Gerard Brouwer (architect), Sake Mulder (bouwkundige), Gerke Boekema (voorzitter commissie...